Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin bildirimler ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapılacak.

İlgili kurum ve kuruluşların ve kamuoyunun görüşüne açılan sistem, 4 temel bileşenden oluşuyor. Yukarıda belirttiğimiz herhangi bir acil durumda coğrafi olarak belirli bölgelerdeki  kullanıcıların Mobil Alarm Sistemi (CMAS), Hücresel Yayın Sistemi (CBS), Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS yöntemlerinden en az birisi ile bildirim almaları sağlanacak.

Bu 4 temel bileşeni biraz daha detaylı açıklamak gerekirse;

Mobil Alarm Sistemi (Commercial Mobile Alarm System – CMAS) afet durumlarında, gerekli teknik özellikleri karşılayan cihazlara sahip kullanıcıların bildirimler almalarını sağlayan sistem.
Çağrı Öncesi Anonsu, mobil elektronik haberleşme şebekesinde çağrı başlatılmadan önce arayan aboneye dinletilen ses kaydını.
Hücresel Yayın Sistemi (Cell Broadcast System – CBS) ise aynı anda belirli bir bölgedeki bütün kullanıcılara metin tabanlı mesaj iletilmesini

sağlayan teknolojiyi ifade ederken, SMS’in ne olduğunu zaten herkes biliyor.

Farkındalık sağlayamak ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla yılda en az 1 bildirim ile sistemin çalıştığı test edilecek. İşletmeciler sistem tarafından bu dört yöntem ve çağrı öncesi anonsu ile kendilerine gönderilen bildirimlerin, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kurmak ve işletmekle yükümlü olacak.

Mobil Alarm Sistemi yöntemi ile yapılacak bildirimler; devlet düzeyinde uyarılar, hayati riskler ile ilgili uyarılar ve kayıp/kaçırma duyuruları olmak üzere üç farklı kategoride yapılabilecek

Bildirimler en az 160, en fazla 360 karakter uzunluğunda olacak. İşletmeci gönderilen bildirimleri, azami 1 dakika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayımlayacak.

Ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında çağrı öncesi anonsu yöntemiyle yapılacak bildirimler ise tüm Türkiye’de yayımlanacak.  Çağrı öncesi anonsu içeriğinin süresi ise en fazla 15 saniye.